Kulturfuglen - Sammen om Køge Nord

Baggrund

Historien om stedet

Kiosken på Revlen har haft flere forpagtere, men altid med ønsket om at holde åbent i højsæsonen/sommermånederne. Det har betydet at alt har været lukket ned i størstedelen af året, hvilket har medført til mange indbrud og hærværk. Bygningen er ikke hærværkssikret, og derfor har ingen forpagtere kunne få forsikret deres inventar og varer. 

Derfor har alle forsøg indtil nu gået ned, til trods for god aktivitet i sommermånederne.

Kommunens plan

Kommunen har bygningerne ved Revlen og har især haft ønske om at skabe gode toiletfaciliter for områdets brugere. Det er sket ved at forpagtere også har skulle åbne, lukke og rengøre toiletterne i sommermånederne. Da det ikke har været muligt med nye forpagtere har kommunen overvejet at nedrive hele bygningen. I stedet har kommunen en masse planer om at lave byudvikling ved det nye stationsområde. Dog ser det ikke ud til at kommunen har husket at inddrage borgerne i at få skabt liv omkring hverken Revlen eller det nye stationsområde.       

Engagerede borgere

Tilbage i 1960'erne blev Køge Nord skabt. Gamle gårde udloddede parceller og boligområdet ved Ll Skensved og Ølsemagle Strand begyndte. Kommunen vil dengang ikke hjælpe med at skabe liv, så borgerne gik selv sammen og fik blandt andet skabt Rishøj-hallen. Lige siden har borgere i Køge Nord stået tæt sammen og bakket op om de lokale butikker (eks. Brugsen). Nu vokser bydelen og mange nye beboere kommer til. Vi ønsker at fortsætte traditionen i Køge Nord og skabe en bydel af og for borgerne.

“Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi skabe endnu mere.”

— Carl Scharnberg

 

Using Format